Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. prednáša 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. prednáša 2-INF-178 Kryptológia (1)
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. vedie 2-INF-920 Diplomový seminár (1)
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. prednáša 2-INF-235 Kryptológia (2)
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. prednáša 2-INF-172 Použitie systémov počítačovej algebry
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. prednáša 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012