Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Igor Prívara, CSc. prednáša 2-INF-187 Úvod do teórie programovania
RNDr. Igor Prívara, CSc. prednáša 2-INF-127 Formálne špecifikácie
RNDr. Igor Prívara, CSc. prednáša 1-INF-645 Teória programovania
RNDr. Igor Prívara, CSc. prednáša 2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012