Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. prednáša 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. prednáša 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. prednáša 2-INF-122 Teória paralelených výpočtov
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. vedie 2-INF-105 Ročníkový projekt
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. prednáša 2-INF-106 Informatika a spoločnosť
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. prednáša 2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. vedie 2-INF-166 Magisterský projekt

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012