Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-AIN-206 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. vedie 2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. vedie 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. vedie 2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-UIN-260 Úvod do riešenia ťažkých problémov

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012