Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. vedie 2-INF-921 Diplomový seminár (2)
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. vedie 2-INF-922 Diplomový seminár (3)
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. vedie 2-INF-910 Diplomová práca
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. prednáša 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. prednáša 2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. prednáša 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. prednáša 2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. vedie 2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. vedie 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012