Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Michal Forišek, PhD. prednáša 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry
RNDr. Michal Forišek, PhD. vedie 1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)
RNDr. Michal Forišek, PhD. prednáša 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti
RNDr. Michal Forišek, PhD. vedie 1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)
RNDr. Michal Forišek, PhD. vedie 1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)
RNDr. Michal Forišek, PhD. vedie 1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)
RNDr. Michal Forišek, PhD. vedie 1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012