Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Valent Zaťko CSc.
Miestnosť: M-117
Telefón 1: +421-2-60295208
E-mail: Valent.Zatko@fmph.uniba.sk
Oddelenie:
Predmety:prednáša 2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch
prednáša 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012