Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Martin Homola PhD.
Miestnosť: I-7
Telefón 1: +421-2-60295444
E-mail: Martin.Homola@fmph.uniba.sk
Oddelenie:
Predmety:prednáša 1-INF-506 Hypermediálne systémy (web technológie)
prednáša 1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov
prednáša 1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012