Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Michal Winczer PhD.
Miestnosť: I-21
Telefón 1: +421-2-60295253
E-mail: Michal.Winczer@fmph.uniba.sk
Oddelenie:
Predmety:vedie 1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)
prednáša 1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky
vedie 1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)
vedie 1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)
vedie 1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)
vedie 1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)
prednáša 2-INF-117 Funkcionálne programovanie
prednáša 1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012