Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Igor Prívara CSc.
E-mail: privara@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie programových systémov
Predmety:prednáša 2-INF-187 Úvod do teórie programovania
prednáša 2-INF-127 Formálne špecifikácie
prednáša 1-INF-645 Teória programovania
prednáša 2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012