Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
Miestnosť: M-250
Telefón 1: +421-2-60295958
E-mail: pardubska@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie teoretickej informatiky
Predmety:prednáša 1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
prednáša 2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy
prednáša 2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť
prednáša 2-AIN-206 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)
prednáša 2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov
vedie 2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)
vedie 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)
vedie 2-UXX-935 Seminár k diplomovej práci z informatiky (1)
prednáša 2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)
prednáša 2-UIN-260 Úvod do riešenia ťažkých problémov
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012