Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
Miestnosť: M-261
Telefón 1: +421-2-60295470
E-mail: kralovic@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie teoretickej informatiky
Predmety:vedie 2-INF-921 Diplomový seminár (2)
vedie 2-INF-922 Diplomový seminár (3)
vedie 2-INF-910 Diplomová práca
prednáša 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov
prednáša 2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov
prednáša 2-INF-231 Efektívne paralelné algoritmy
prednáša 2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
vedie 2-INF-169 Proseminár z informatiky (1)
vedie 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk
Ďalšie informácie:

Osobná stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic


Kontakt Hlavná stránka © 2012