Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Michal Forišek PhD.
Miestnosť: M-263
Telefón 1: +421-2-60295838
E-mail: forisek@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie teoretickej informatiky
Predmety:prednáša 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry
vedie 1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)
prednáša 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti
vedie 1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)
vedie 1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)
vedie 1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)
vedie 1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)
Konzultačné hodiny: Utorok 13:00 - 14:50
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012