Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
Jaroslav Janáček
RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
Miestnosť: M-253
Telefón 1: +421-2-60295578
E-mail: janacek@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti
Predmety:prednáša 1-INF-283 Počítačové siete (1)
prednáša 1-INF-526 Systémové programovanie
prednáša 2-INF-176 Unix pre administrátorov
prednáša 1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti
prednáša 2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
prednáša 1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete
prednáša 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry
prednáša 2-INF-183 Počítačové siete (2)
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012