Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Tomáš Kulich PhD.
Miestnosť: M-101
Telefón 1: +421-2-60295836
E-mail: kulich@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Externisti
Predmety:prednáša 1-INF-516 Princípy tvorby softvéru
prednáša 2-INF-171 Agilné technológie v praxi
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012