Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Robert Lukoťka PhD.
Miestnosť: M-255
Telefón 1: +421-2-60295224
E-mail: lukotka@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie programových systémov
Predmety:cvičí 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012