Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
Mgr. Peter Kostolányi
Miestnosť: M-258
Telefón 1: +421-2-60295710
E-mail: kostolanyi@fmph.uniba.sk
Oddelenie: Doktorandi
Predmety:cvičí 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012