Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Pavol Ďuriš CSc.
Miestnosť: M-256
Telefón 1: +421-2-60295164
E-mail: duris@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Externisti
Predmety:
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012