Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Pavol Ďuriš CSc.
Miestnosť: M-256
Telefón 1: +421-2-60295164
E-mail: duris@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie teoretickej informatiky
Predmety:prednáša 1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov
vedie 2-INF-921 Diplomový seminár (2)
vedie 2-INF-922 Diplomový seminár (3)
vedie 2-INF-910 Diplomová práca
prednáša 3-MDM-028 Algoritmické riešenie ťažkých problémov
prednáša 3-INF-001 Teoretické základy informatiky
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:00 - 16:00
Štvrtok 14:00 - 16:00
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012