Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
RNDr. Michal Rjaško PhD.
Miestnosť: M-252
Telefón 1: +421-2-60295169
E-mail: rjasko@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Externisti
Predmety:cvičí 1-INF-225 Programovanie (3)
prednáša 1-INF-230 Úvod do databázových systémov
prednáša 1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti
cvičí 2-INF-144 Kompilátory
prednáša 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry
Konzultačné hodiny: Streda 13:00 - 14:00
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012