Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
Miestnosť: M-214
Telefón 1: +421-2-60295101
E-mail: stanek@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti
Predmety:prednáša 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)
prednáša 2-INF-178 Kryptológia (1)
vedie 2-INF-920 Diplomový seminár (1)
prednáša 2-INF-235 Kryptológia (2)
prednáša 2-INF-172 Použitie systémov počítačovej algebry
prednáša 2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12:30 - 14:00
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012