Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
Miestnosť: M-257
Telefón 1: +421-2-60295877
E-mail: skoviera@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie diskrétnej matematiky
Predmety:prednáša 1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov
prednáša 2-INF-174 Teória grafov
vedie 2-INF-920 Diplomový seminár (1)
prednáša 2-INF-155 Kombinatorické štruktúry
prednáša 3-MDM-025 Topologická teória grafov
vedie 2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012