Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
Mgr. Jaroslav Budiš
Miestnosť: M-25
Telefón 1: +421-2-60295196
E-mail: budis@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Doktorandi
Predmety:cvičí 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++
cvičí 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012