Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
Miestnosť: M-251
Telefón 1: +421-2-60295137
E-mail: toman@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie diskrétnej matematiky
Predmety:prednáša 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr
prednáša 1-INF-210 Úvod do matematickej logiky
prednáša 2-INF-114 Matematická logika
prednáša 2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy
prednáša 2-INF-154 Enumerácia diskrétnych štruktúr
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012