Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Edita Mačajová PhD.
Miestnosť: M-258
Telefón 1: +421-2-60295710
E-mail: macajova@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie diskrétnej matematiky
Predmety:prednáša 2-INF-174 Teória grafov
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012