Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
Bronislava Brejová
doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
Miestnosť: M-163
Telefón 1: +421-2-60295217
E-mail: brejova@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie teoretickej informatiky
Predmety:vedie 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)
vedie 1-INF-911 Bakalársky seminár (1)
prednáša 2-INF-147 Vyhľadávanie v texte
prednáša 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike
prednáša 2-INF-237 Vybrané partie z dátových štruktúr
vedie 2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2)
prednáša 2-AIN-502 Základy programovania pre biológov
vedie 2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)
prednáša 1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++
prednáša 1-INF-166 Programovanie (2) v Jave
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk
Ďalšie informácie:

Osobná stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/~bbrejova/


Kontakt Hlavná stránka © 2012