Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
Miestnosť: M-259
Telefón 1: +421-2-60295102
E-mail: rovan@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie teoretickej informatiky
Predmety:prednáša 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)
prednáša 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
prednáša 2-INF-122 Teória paralelených výpočtov
vedie 2-INF-105 Ročníkový projekt
prednáša 2-INF-106 Informatika a spoločnosť
prednáša 2-INF-156 Vybrané partie z teórie jazykov
vedie 2-INF-166 Magisterský projekt
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012