Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
Miestnosť: M-214
Telefón 1: +421-2-60295101
E-mail: olejar@dcs.fmph.uniba.sk
Oddelenie: Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti
Predmety:prednáša 1-INF-130 Princípy počítačov
prednáša 1-INF-420 Kombinatorická analýza (1)
prednáša 1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti
prednáša 2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)
prednáša 2-INF-224 Teória informácie a teória kódovania (1)
Konzultačné hodiny: 
Rozvrh v Candle
Publikácie na uniba.sk

Kontakt Hlavná stránka © 2012