Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Voľné témy diplomových prác

Nižšie nájdete konkrétne témy diplomových prác ponúkané niektorými školiteľmi. Zoznam dalších možných školiteľov a okruhy tém, ktoré zvyknú ponúkať, nájdete na stránke bakalárskeho seminára.

 1. Vedúci práce:RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
  Kontakt: lukotka@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Nerepetitívane farbenia rovinných grafov
  Popis práce: Ofarbime vrcholy (hrany) grafu farbami 1...k. Farbenie nazveme nerepetitívne, ak každá cesta obsahujúca párny počet vrcholov (hrán) nemá presne rovnakú sekvenciu farieb v prvej aj v druhej polovici. Špeciálne, pre cesty dĺžky dva toto znamená, že susedné vrcholy (hrany) majú rôzne farby. Nerepetitívne farbenia sú výzvou pre svoju ťažko uchopiteľnú nelokálnu podmienku (z ľubovolne veľkého okolia vrchola nie je jasné, či daný vrchol/hranu možno zafarbiť danou farbou) a v podstate sa na nich učíme ako sa s podobnými nelokálnymi podmienkami možno vysporiadať. Rovinné grafy (grafy, ktoré možno zakresliť do roviny tak, aby sa hrany pretínali) sú dobre študovanou triedov grafov a je vyvinutých mnoho techník na dokazovanie tvrdení o rovinných grafoch. Napriek tomu stále nie je jasné, či možno zafixovať počet farieb, ktorý je dostatočný na vrcholové nerepetitívne ofarbenie ľubovolného grafu (ak by sme namiesto nerepetitívneho farbenia chceli iba obyčajné, podľa vety o 4 farbách 4 farby stačia). Cieľom práce je skúmať nerepetitívne farbenia na podtriedach rovinných grafov (prípadne na grafoch vnorených do zložitejších plôch).
  Požiadavky na diplomanta: Angličtina aspoň na čítanie článkov, dobre chápať aj náročnejšie dôkazy
  Diplomant:
 2. Vedúci práce:RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
  Kontakt: lukotka@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Téma z teórie grafov
  Popis práce: Téma dohodou
  Požiadavky na diplomanta: angličtina aspoň na čítanie článkov
  Diplomant:
 3. Vedúci práce:Mgr. Michal Kotrbčík
  Kontakt: kotrbcik@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Rozšíriteľnosť párení na kubických grafoch
  Popis práce: Graf sa nazýva k-rozšíriteľný, ak je každé párenie veľkosti k obsiahnuté v nejakom perfektnom párení. Je známa úplná charakterizácia kubických n-rozšíriteľných grafov s 2n vrcholmi. Cieľom práce je skúmať 2-rozšíriteľné a (n-1)-rozšíriteľné kubické grafy s 2n vrcholmi.
  Požiadavky na diplomanta: Záujem o preblematiku; ochota a schopnosť aktívne pracovať.
  Diplomant:
 4. Vedúci práce:Mgr. Michal Kotrbčík
  Kontakt: kotrbcik@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Perfektné párenia v karteziánskych súčinoch grafov
  Popis práce: Problematika perfektných párení v karteziánskych súčinoch ponúka mnoho zaujímavých otvorených problémov. Cieľom práce bude preskúmať niektoré z týchto a súvisiacich otázok z oblasti párení a ich rozšíriteľnosti.
  Požiadavky na diplomanta: Záujem o preblematiku; ochota a schopnosť aktívne pracovať.
  Diplomant:
 5. Vedúci práce: RNDr. Richard Ostertág, PhD.
  Kontakt: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Bezpečnosť zariadení
  Popis práce: Popis práce: Cieľom práce je preskúmať softvérovú a hardvérovú bezpečnosť vybraného zariadenia. Napríklad využiť timing attack na prekonanie brány, poukázať na šifrovanie nemenným kľúčom na USB klúči, hacknúť autorádio cez RDS a podobne. Téma je veľmi otvorená. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť napríklad https://www.youtube.com/watch?v=Ry1XwsRAN0s. Výhodou bude, ak prídete s vlastným nápadom, čo by ste chceli analyzovať.
  Požiadavky na diplomanta: Výhodou je dobrý vzťah k elektronike (napr. Arduino) a ku bezpečnosti ako takej.
  Diplomant:
 6. Vedúci práce: RNDr. Richard Ostertág, PhD.
  Kontakt: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Vývoj zariadení
  Popis práce: Cieľom práce je vyvinúť (minimálne po softvérovej, prípadne aj po hardvérovej stránke) zariadenie na báze Arduino (alebo inej, napr. STM). Môže ísť napríklad o zariadenie pre kontrolu prístupu alebo USB kľúč tváriaci sa ako klávesnica (po zasunutí funguje ako USB kľúč, ale aj ako klávesnica, ktorá sama píše a „hackne“ predmetné PC). Téma je veľmi otvorená.
  Požiadavky na diplomanta: Skúsenosti s elektronikou (minimálne Arduino).

 7. Vedúci práce: RNDr. Richard Ostertág, PhD.
  Kontakt: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Programovacie jazyky
  Popis práce: Cieľom by mohlo byť napríklad analyzovať „vyjadrovacie schopnosti“ rôznych jazykov a programovacích paradigiem. Posúdiť vhodnosť daného jazyka, či paradigmy pre vývoj daného typu aplikácie. Návrh vlastného DSL. Návrhové vzory pre rôzne paradigmy. Konkrétna téma po dohode.
  Požiadavky na diplomanta: Znalosť rôznych programovacích jazykov a paradigiem je výhodou. Napr. Java, JavaScript, Python, Lua, F#, Haskell, ... :-).
  Študent:
 8. Vedúci práce: RNDr. Richard Ostertág, PhD.
  Kontakt: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Kompilátory a analýza kódu
  Popis práce: Cieľom by mohla byť napríklad implementácia kompilátora vlastne doménovo špecifického jazyka so zaujímavými črtami. Alebo vývoj „lint-era“, ktorý upozorňuje na sémantické chyby v programe alebo vylepšuje štýl (ako napr. hlint). Konkrétna téma po dohode.
  Požiadavky na diplomanta: Znalosť tvorby kompilátorov a analýzy kódu je výhodou. Napr. LALR parsovanie, nastroje ako Antlr, Bison, ... :-).
  Študent:
 9. Vedúci práce: RNDr. Richard Ostertág, PhD.
  Kontakt: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk
  Názov práce: Vývoj aplikácie pre web alebo mobilné zariadenia
  Popis práce: Cieľom by mohla byť implementácia buďto zaujímavej aplikácie alebo „bežnej“ aplikácie zaujímavým spôsobom. Napríklad „augmented“ realita pre mobilné zariadenia alebo webová aplikácia implementovaná v jazyku Haskell, Elm, Opa. Konkrétna téma po dohode.
  Požiadavky na diplomanta: Znalosť tvorby webových aplikácií alebo aplikácií pre mobilné zariadenia.
  Študent:

Kontakt Hlavná stránka © 2012