Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Doktorandské > Obhajoby dizertačných prác

Nadchádzajúce verejné obhajoby dizertačných prác
v informatických študijných odboroch

Štvrtok 11.11.2010 o 10:00 v M213: RNDr. Branislav Katreniak
Asynchronous Mobile Robots, školiteľ doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Štvrtok 11.11.2010 o 13:00 v M213: Mgr. Ján Kľuka
Modulárne programovanie a verifikácia v druhorádovej aritmetike, školiteľ doc. RNDr. Pavol Voda, Csc.

Štvrtok 11.11.2010 o 15:00 v M213: RNDr. Martin Homola
Semantic Investigations in Distributed Ontologies, školiteľ doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Piatok 12.11.2010 o 10:00 v M213: RNDr. Jozef Šiška
Logic Programming in Computer Games, školiteľ doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Pondelok 22.11.2010 o 9:00 v M-213: RNDr. Jaroslav Janáček
General Purpose Operating System for Security Critical Applications, školiteľ doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Pondelok 22.11.2010 o 11:00 v M-213: RNDr. Michal Valient
Efficient Real-Time Rendering, školiteľ doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Pondelok 22.11.2010 o 14:00 v I-32: RNDr. Andrej Blaho
Analýza vyučovania objektového programovania v bakalárskych programoch štúdia informatiky , školiteľ doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Utorok 23.11.2010 o 13:00 v M-213: RNDr. Marek Nagy
Počítačové rozpoznávanie reči a výuka čítania, školiteľ doc. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.


Kontakt Hlavná stránka © 2012