Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Študijný program

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Študijný odbor: 9.2.1 Informatika
Študijný program: Informatika

Garant: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Povinné predmety


Blok 1INF-A1 - Povinné predmety (všetci)
predmety platné pre všetkých študentov

1-INF-110 Matematická analýza (1) - Zbyněk Kubáček - Peter Otčenáš 1/Z P2,C2 5 40/60  
1-INF-115 Algebra (1) - Martin Sleziak 1/Z P2,C2 5 40/60  
1-INF-130 Princípy počítačov - Daniel Olejár - Richard Ostertág 1/Z P4 5 0/100  
1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr - Eduard Toman 1/Z P2,C2 5 30/70  
1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++ - Bronislava Brejová 1/Z P4,C2 8 40/60  
1-INF-166 Programovanie (2) v Jave - Bronislava Brejová 1/L P2,C2 6 40/60  
1-INF-160 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov - Martin Škoviera 1/L P2,C2 6 30/70  
1-INF-150 Matematická analýza (2) - Zbyněk Kubáček 1/L P2,C2 5 40/60  
1-INF-156 Algebra (2) - Martin Sleziak 1/L P2,C1 4 20/80  
1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry - Michal Forišek 2/Z P4 5 0/100  
1-INF-210 Úvod do matematickej logiky - Eduard Toman 2/Z P2,C2 6 20/80  
1-INF-235 Ročníkový projekt (1) - Tomáš Plachetka 2/Z S1 1 50/50  
1-INF-230 Úvod do databázových systémov - Tomáš Plachetka - Michal Rjaško 2/Z P2,C2 5 50/50  
1-INF-225 Programovanie (3) - Richard Ostertág 2/Z P2,C2 6 50/50  
1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1) - Branislav Rovan 2/Z P3,C2 6 30/70  
1-INF-171 Operačné systémy - Richard Ostertág 2/L P3,C1 6 25/75  
1-INF-283 Počítačové siete (1) - Jozef Šiška - Jaroslav Janáček 2/L P2,C1 4 40/60  
1-INF-265 Ročníkový projekt (2) - Tomáš Plachetka 2/L S1 2 50/50  
1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov 3/Z P3,C1 6 30/70  
1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky - Michal Winczer 1/L K2 2 50/50  
1-INF-911 Bakalársky seminár (1) - Bronislava Brejová 3/Z S1 1 100/0  
1-INF-920 Bakalársky seminár (2) - Bronislava Brejová 3/L S1 1 100/0  
 
Blok 1INF-A2 - Povinné predmety (od AR 2014/2015)
predmety pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2014/2015 alebo neskôr

1-INF-526 Systémové programovanie - Jaroslav Janáček 1/L P2,C2 6 30/70  
1-INF-516 Princípy tvorby softvéru - Tomáš Kulich 2/L K4 6 25/75  
1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť - Dana Pardubská 3/Z P3,C1 6 30/70  
 
Povinne voliteľné predmety
Študenti začínajúci štúdium 2013/2014 alebo skôr musia absolvovať predmety v rozsahu minimálne 33 kreditov z blokov B1 a B2. Študenti začínajúci štúdium 2014/2015 alebo neskôr musia absolvovať predmety v rozsahu minimálne 19 kreditov z bloku B1.

Blok 1INF-B1 - Súbor B1 (všetci)
predmety platné pre všetkých študentov

1-MAT-551 Geometria pre grafikov (1) - Miloš Božek 3/Z K4 5 30/70  
2-INF-178 Kryptológia (1) - Martin Stanek 3/Z P4 6 0/100  
2-INF-177 Matematická analýza (3) - Kristína Rostás 3/Z P3,C1 6 50/50  
1-BIN-301 Metódy v bioinformatike - Tomáš Vinař - Bronislava Brejová 3/Z P2,C2 6 40/60  
1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky - Roman Ďurikovič 3/Z P2,C2 6 30/70  
2-INF-183 Počítačové siete (2) - Jaroslav Janáček 3/Z P2,C1 4 40/60  
2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika - Lenka Filová 3/Z P3,C1 5 30/70  
2-INF-174 Teória grafov - Martin Škoviera - Edita Mačajová 3/Z P3,C1 6 0/100  
2-INF-176 Unix pre administrátorov - Jaroslav Janáček 3/Z P2,C2 6 40/60  
1-MAT-560 Webovská grafika - Ivana Varhaníková - Andrej Ferko 3/Z K4 5 30/70  
2-INF-182 Algebra (3) - Jaroslav Guričan 3/L P2,C1 4 20/80  
2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2) - Branislav Rovan 3/L P3,C2 6 30/70  
1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2) - Miloš Božek 3/L K2 3 50/50  
1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá - Andrej Ferko 3/L K3 4 50/50  
1-INF-420 Kombinatorická analýza (1) - Martin Stanek - Daniel Olejár 3/L K4 6 0/100  
2-INF-184 Programovacie jazyky 3/L P2,C2 5 50/50  S
2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií - Richard Ostertág 3/L P2,C2 6 50/50  
1-INF-520 Úvod do informačnej bezpečnosti - Daniel Olejár - Jaroslav Janáček - Michal Rjaško 3/L P3 4 0/100  
2-INF-187 Úvod do teórie programovania - Igor Prívara 3/L K4 4 40/60  
 
Blok 1INF-B2 - Súbor B2 (do AR 2013/2014)
predmety pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2013/2014 alebo skôr

1-INF-526 Systémové programovanie - Jaroslav Janáček 1/L P2,C2 6 30/70  
1-INF-516 Princípy tvorby softvéru - Tomáš Kulich 2/L K4 6 25/75  
2-INF-264 Teória deklaratívneho programovania - Ján Komara 3/Z P2,C2 6 40/60  
1-INF-471 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí) - Jozef Šiška 3/Z K4 6  S
1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie - Igor Farkaš - Mária Markošová 3/Z P2,C2 6 50/50  
1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu - Ján Kľuka - Martin Homola 3/Z P2,C2 6 50/50  
1-AIN-530 Multimédiá - Ľubomír Lúčan 3/Z P2 2 40/60  
1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť - Dana Pardubská 3/Z P3,C1 6 30/70  
2-INF-181 Numerická matematika - Pavol Chocholatý 3/L K3 4 20/80  
2-INF-265 Deklaratívne programovanie - Ján Komara 3/L P2,C2 6 60/40  S
2-INF-114 Matematická logika - Eduard Toman 3/L P4 6 0/100  
2-INF-500 Databázy - Ján Šturc - Tomáš Plachetka 3/L P3,L1 6 30/70  
1-MAT-565 Reprezentácie geometrických objektov - Pavel Chalmovianský 3/L P2,C2 5 30/70  
1-AIN-550 Základy spracovania obrazu - Milan Ftáčnik 3/L K3 4 50/50  S
1-MAT-552 Geometria pre grafikov (2) - Miloš Božek 3/L K2 3 50/50  
 
Výberové predmety

Blok 1-INF-C - Výberové predmety (všetci)
predmety platné pre všetkých študentov

1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1) - Michal Forišek - Michal Winczer 1/Z C2 2 100/0  
1-AIN-112 Úvod do webových technológií - Roman Hrušecký 1/Z P2,C2 6 50/50  
1-INF-615 Matematická propedeutika (1) - Ján Mazák 1/Z C2 2 100/0  
1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2) - Michal Forišek - Michal Winczer 1/L C2 2 100/0  
1-AIN-189 Webové aplikácie (1) - Roman Hrušecký 1/L P2,C2 6 50/50  
Nie je definovaný predmet s kódom 1-INF-616
Nie je definovaný predmet s kódom 1-AIN-510
1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3) - Michal Forišek - Michal Winczer 2/Z L2 2 100/0  
Nie je definovaný predmet s kódom 1-INF-270
1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4) - Michal Forišek - Michal Winczer 2/L L2 2 100/0  
1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5) - Michal Forišek - Michal Winczer 3/Z L2 2 100/0  
2-INF-130 Architektúry orientované na služby – princípy a technológie - Josef Withalm - Pavol Mederly 2/Z P2 4 25/75  
1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov - Imrich Szarka 3/Z P2 2 0/100  
2-INF-173 Kvantové spracovanie informácie 1/Z P2 3 30/70  
2-INF-151 Biologicky motivovaná teória jazykov - Dana Pardubská 1/L P4 6 10/90  
Nie je definovaný predmet s kódom 2-INF-270
1-INF-315 Základy reverzného inžinierstva 2/L P2, C2 6 100/0  
 
Predmety štátnej skúšky

1-INF-991 Bakalárska práca
1-INF-951 Matematika
1-INF-961 Informatika

Kontakt Hlavná stránka © 2012