Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Prijímacie pohovory

Dôležité informácie o prijímacom konaní na FMFI UK nájdete na http://fmph.uniba.sk/prihlasky/.


Kontakt Hlavná stránka © 2012