Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-235 Kryptológia (2)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
www stránka:

Cieľ:

Prezentovať zložitejšie kryptografické konštrukcie s použitím základných prvkov ako aj prístupy k formálnemu zdôvodneniu ich bezpečnosti.

Sylabus:

Schémy na zdieľanie tajomstva, podpisové schémy s dodatočnými vlastnosťami, formálna analýza autentizačných protokolov, bezznalostné dokazovacie systémy, primitíva protokolov s viacerými účastníkmi (oblivious transfer, bit commitment), digitálne peniaze, elektronické voľby, dokázateľná bezpečnosť schém pre asymetrické šifrovanie a digitálne podpisy.

Literatúra:
Stinson D.: Cryptography: Theory and Practice, 3rd Edition, CRC Press, 2005.
Menezes A.J., Van Oorschot P.C.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996.
Koblitz N.: A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, 1987.
Mao W.: Modern Cryptography: Theory and Practice, Hewlett-Packard, 2003.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012