Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
3-MDM-025 Topologická teória grafov
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 10
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zoznámiť poslucháča so základnými poznatkami o vnoreniach grafov do plôch a s moderným technickým aparátom potrebným na aktívny vedecký výskum v tejto oblasti matematiky.

Sylabus:
Literatúra:

J. L. Gross, T. W. Tucker: Topological Graph Theory, Wiley, 1987.
B. Mohar, C. Thomassen: Graphs on Surfaces, The Johns Hopkins Univ. Press, 2001.
A. T.White: Graphs, Groups and Surfaces, 2nd Ed., North Holland, 1984.
C. P. Bonnington, C. H. C. Little: The Foundations of Topological Graph Theory, Springer, 1995.
Výber z časopiseckej literatúry


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012