Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Naučiť študentov základné metódy tvorby efektívnych algoritmov a oboznámiť s principiálnymi algoritmami.

Sylabus:
Literatúra:

Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L.: Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990
Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D.: The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1976
Brassard G., Bratley P.: Fundamentals of Algorithmics, Prentice-Hall, 1996
R. Sedgewick: Algorithms in C++, Addison-Wesley, 1992


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012