Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-695 OpenGL
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša RNDr. Martin Samuelčík
www stránka:

Cieľ:

Úvod do programovania trojrozmerných grafických aplikácií s použitím knižnice OpenGL.

Sylabus:
Literatúra:

Mason Woo, Jackie Neider, Tom Davis, Dave Shreiner: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Addison Wesley Professional.
Randi J. Rost: OpenGL Shading Language (2nd Edition), Addison-Wesley Professional, 2006.
http://www.opengl.org


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012